Õigusteave

Veebilehe kasutamisele teie poolt rakendatakse ka meie õigusteavet.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on mingeid küsimusi privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IIRIMAA

Õigusteave

Viimati uuendatud: 1. juuli 2016
Tere tulemast LACTACYD-i veebilehele (edaspidi “veebileht”).
Seda veebilehte hoiab käigus Perrigo Pharma International Designated Activity Company (edaspidi Perrigo või “meie”).

Teie nõusolek ja õigusteabe muutmine

Seda veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesoleva õigusteabe läbi vaadanud ja sellega nõus.
Veebilehte, selle sisu ja käesolevat õigusteavet võib aeg-ajalt uuendada või muuta ilma etteteatamiseta. Veebilehe kasutamisega pärast sellist uuendust või muutmist on kõik need
uuendused ja muudatused teile siduvad. Seetõttu palume teil käesolevat õigusteavet perioodiliselt üle vaadata.

Veebilehe kättesaadavus

See veebileht on kujundatud vastavalt Euroopa Liidu seadustele ja õigusaktidele ning on mõeldud kasutamiseks üksnes Euroopa Liidu residentidele. Teatud isikute jaos või teatud riikides väljaspool Euroopa Liitu võib juurdepääs sellele veebilehele olla ebaseaduslik.
Kui kasutate seda veebilehte väljaspool Euroopa Liitu, teete seda omal vastutusel.

See leht ei ole ravinõuannete allikas.

Käesolev veebileht ja selle sisu on esitatud üldises vormis ja ainult informatiivsena.
Käesolev veebileht ja selle sisu pole mõeldud ega soovitatav asendama professionaalset meditsiinilist nõuannet. Mingi sellel veebilehel leiduv teave pole mõeldud meditsiinilise diagnoosina või ravisoovitusena ja seda ei või sel eesmärgil kasutada. Mistahes haigusseisundi või ravi kohta küsige alati nõu oma arstilt või teistelt kvalifitseeritud
meditsiiniteenuse osutajatelt. Ärge kunagi eirake meditsiinilist nõuannet ja ärge viivitage selle küsimisega põhjusel, et lugesite midagi sellel veebilehel.

Tooted ja/või teenused

Veebilehel pakutav teave võib erineda riigiti ja kõik tooted ja/või teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõigis riikides. Viide tootele või teenusele ei tähenda, et see toode või teenus on teie riigis kättesaadav. Sellel veebilehel viidatavatele toodetele ja teenustele võidakse rakendada riigist sõltuvalt mitmesuguseid regulatiivseid nõudeid. Mitte midagi sellel veebilehel ei või käsitleda vastavas riigis keelatud toote või teenuse reklaamina.

Autoriõigused ja teabe kasutamine

Veebileht ja selle sisu kuuluvad Perrigole ja on kaitstud autoriõiguste seadustega. Teil on õigus lugeda ja
veebilehelt isiklikuks mitteäriliseks kasutuseks alla laadida teavet, sh tekste, pilte, heli ja videomaterjale , kuid veebilehe ja selle sisu
muutmine ja edasine paljundamine pole lubatud. Veebilehte ja selle sisu ei või levitada, muuta, edastada, taaskasutada või uuesti postitada. Perrigo ei taga, et veebilehel leiduva teabe kasutamine teie poolt ei riku kolmandate isikute õigusi. Veebilehele ja selle sisu ühelegi osale ei anta litsentsi ega muid õigusi peale käesolevas paragrahvis mainitud piiratud õiguse.

Kaubamärgid

Kaubamärgid, teenusemärgid, ärinimed ja kujundus sellel veebilehel on kaitstud riikliku ja rahvusvahelise õigusega.
Ühtegi neist ei või kasutada ilma kaubamärgi omaniku eelneva kirjaliku loata. Teile ei anta litsentsi ega õigust ühelegi sellisele kaubamärgile, teenusemärgile,
ärinimele või kujundusele ilma kaubamärgi omaniku selgesõnalise kirjaliku loata.

Garantiist lahtiütlus

Perrigo rakendab mõistlikke jõupingutusi, et hoida see veebileht täpse ja ajakohasena; siiski ei taga me veebilehe ja selle sisu
täpsust ega täielikkust KÄESOLEV VEEBILEHT JA SELLE SISU ON ESITATUD NII NAGU NEED ON. PERRIGO EI TAGA VEEBILEHE EGA SELLE SISU TÄIELIKKUST, TÄPSUST,
JUURDEPÄÄSETAVUST, ÕIGUSTE MITTERIKKUMIST EGA SOBIVUST KONKREETSEKS EESMÄRGIKS. CHEFARO EI VÄIDA EGA TAGA, ET VEEBILEHT JA SELLE SISU ON VABA VIIRUSTEST, USSVIIRUSTEST VÕI MUUDEST PROGRAMMIDEST, MILLEL VÕIB OLLA SAASTAVAID VÕI HÄVITAVAID OMADUSI.
EI PERRIGO EGA ÜKSKI TEINE PERRIGO PHARMA GROUPI ETTEVÕTE,
SAMUTI MUU SELLE VEEBILEHE VÕI SELLE SISU LOOMISE VÕI HOSTIMISEGA SEOTUD OSAPOOL EI VASTUTA MINGITE OTSESTE, JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS ON TINGITUD VEEBILEHE JA/VÕI SELLE SISU KASUTAMISEST, KASUTAMISE VÕIMATUSEST, SELLELE
TUGINEMISEST, VEAST VÕI VÄLJAJÄTTEST. Mõned riigid ei luba kõrvale jätta ega piirata teatud garantiisid ja vastutust, sellisel juhul ülalnimetatud õigused ja piirangud teile ei kehti.

Kohaldatav õigus ja kohtupädevus

Kõik selle veebilehe ja selle sisuga seotud nõuded alluvad Iirimaa seadustele. Veebilehte kasutades nõustute Iiri kohtute ainupädevusega.

Lingid teistele veebilehtedele

See veebileht võib sisaldada viiteid või linke teistele veebilehtedele, mida Perrigo ei kontrolli ja kus käesolev õigusteave ei kehti. Need viited ja lingid on antud üksnes teie mugavuse huvides ja Perrigo ei vastuta mingite kahjude eest, mis on tingitud nendest teistest veebilehtedes vi neile suunavatest
viidetest või linkidest. Pange tähele, et selliseid veebilehti külastate ainult isiklikul vastutusel.

Lingid veebilehele

Veebilehe ja selle sisu raamimine, sügavlinkimine, peegeldamine või edasisaatmine, samuti veebilehe või selle sisu tsiteerimine või kasutamine tervikuna või osaliselt kolmandate isikute veebilehtedel on lubatud ainult Perrigo eelneval kirjalikul nõusolekul. Kui olete huvitatud meie veebilehele linkimisest, võtke meiega ühendust all nimetatud aadressil.

Privaatsuspoliitika

Veebilehe kasutamisele teie poolt rakendatakse ka meie privaatsuspoliitikat.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on mingeid küsimusi selle õigusteabe kohta, võtke meiega ühendust.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IIRIMAA